3,14159265358979323846264338327

Pi sayısı, bitmeyen hesaplamaları ve senede bir kez kutlanan günü (14 Mart) ile matematikseverlerin en gözde oyuncaklardan biri. Hatta, pi sayısına duyulan bu ilgi zaman zaman Pi filminde olduğu gibi matematik çevrelerinin dışına da taşabiliyor. Müzisyen Michael John Blake‘in yorumu da buna güzel bir örnek. Blake, pi sayısının virgülden sonraki 31 basamağına birer nota atfederek (Do-1, re-2 … si-7) elde ettiği besteyi farklı enstrümanlarla, 157 bpm hızında çalmış. Matematik ile müziği kesiştiren bu basit eşleştirme sonucunda da ortaya şirin bir şarkı çıkmış.

Pi sayısı işte böyle duyuluyor:

Send this to a friend