SİNEM

Bio yazamamanın dayanılmaz hafifliği ile güneyde bir sahil kasabasına yerleşmek isteyen kişi.