BİR TÜRKİYE KİTAPLIĞI

Kitaplığa katkıda bulunmak ve resimli galeriyi gezmek için tıklayın. Galeride yer almayan kitaplar (*) ile işaretlidir.

A

Adıvar, Halide Edip; Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri, Can, 2009.

Armağan, Mustafa; Gelenek ve Modernlik Arasında, İz, İstanbul, 1998.

Armağan, Yalçın; İmkânsız Özerklik, İletişim, İstanbul, 2011.

Ayvazoğlu, Beşir; Geleneğin Direnişi, Ötüken, İstanbul, 2000.*

B

Bayatlı, Yahya Kemal; Aziz İstanbul, YKY, İstanbul, 2005.

Bayatlı, Yahya Kemal; Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 2008.

Bayatlı, Yahya Kemal; Edebiyata Dair, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 2010.

Bayatlı, Yahya Kemal; Siyasi ve Edebi Portreler, YKY, İstanbul, 2006.

Bergson, Henri; Yaratıcı Tekâmülden Hayatın Tekâmülü, çev: Mustafa Şekip Tunç, İstanbul Devlet Basımevi, İstanbul, 1934.*

Bora, Tanıl; Türk Sağının Üç Hali, Birikim, İstanul, 2003.

C

Cansever, Turgut; Osmanlı Şehri, Timaş, İstanbul, 2010.

Ç

Çiğdem, Ahmet; Taşra Epiği, Birikim, İstanbul, 2001.

D

Davison, Adrew; Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik, İletişim, İstanbul, 2002.

Dostoyevski, Puşkin Üzerine Konuşma, çev: Tektaş Ağaoğlu, BFS, İstanbul, 1987.

Durakbaşa, Ayşe; Halide Edip, İletişim, İstanbul, 2000.

G

Göle, Nilüfer; İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa, Metis, İstanbul, 2008.

Göle, Nilüfer; Melez Desenler, Metis, İstanbul, 2000.*

Göle, Nilüfer; Modern Mahrem, Metis, İstanbul, 1994.

Gürbilek, Nurdan; Benden Önce Başkası, Metis, İstanbul, 2010.

Gürbilek, Nurdan; Ev Ödevi, Metis, İstanbul, 2004.

Gürbilek, Nurdan; Kör Ayna, Kayıp Şark, Metis, İstanbul, 2004.

Gürbilek, Nurdan; Kötü Çocuk Türk, Metis, İstanbul, 2001.

Gürbilek, Nurdan; Mağdurun Dili, Metis, İstanbul, 2008.

Gürbilek, Nurdan; Vitrinde Yaşamak, Metis, İstanbul, 1992.

Gürbilek, Nurdan; Yer Değiştiren Gölge, Metis, İstanbul, 1995.

H

Hanioğlu, Şükrü; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet, Siyaset ve Tarih, Bağlam, İstanbul, 2006.

Haşim, Ahmet; Bütün Kitapları, Oğlak, İstanbul, 2004.

Haşim, Ahmet; Düzyazıları, İnkilap, İstanbul, 2004.

HECE dergisi Ahmet Hamdi Tanpınar Özel sayısı, sayı: 61, İkinci baskı, Ağustos, 2006.

Hisar, Abdülhak Şinasi; Boğaziçi Mehtapları, Bağlam, İstanbul, 1997.

Hisar, Abdülhak Şinasi; Boğaziçi Yalıları/Geçmiş Zaman Köşkleri, Bağlam, İstanbul, 1997.

İ

İnalcık, Halil; Şair ve Patron, DoğuBatı, Ankara, 2003.

J

Jusdanis, Gregory; Gecikmiş Modernlik, Metis, İstanbul, 1998.

K

Kadıoğlu, Ayşe; Cumhuriyet İdaresi Demokrasi Muhakemesi, Metis, İstanbul, 1999.*

Kahraman, Hasan Bülent; Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-I, Agora, İstanbul, 2008.

Kaplan, Mehmet; Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Dergâh, İstanbul, 2001.

Koçak, Orhan; Bahisleri Yükseltmek, Metis, İstanbul, 2011.

Küçükömer, İdris; Anılar ve Düşünceler, Bağlam, İstanbul, 1994.

Küçükömer, İdris; Düzenin Yabancılaşması, Bağlam, İstanbul, 2002.

M

Mardin, Şerif; Din ve İdeoloji, İletişim, İstanbul, 1983.

Mardin, Şerif; Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim, İstanbul, 2005.

Mardin, Şerif; Siyasal ve Sosyal Bilimler, Makaleler 2, İletişim, İstanbul, 1990.

Mardin, Şerif; Türk Modernleşmesi, Makaleler 4, İletişim, İstanbul, 2004.

Mardin, Şerif; Türkiye’de Din ve Siyaset, Makaleler 3, İletişim, İstanbul, 1991.

Mardin, Şerif; Türkiye’de Toplum ve Siyaset,, Makaleler 1, İletişim, İstanbul, 1990.

Mardin, Şerif; Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu,  İletişim, İstanbul, 2004.

Ö

Öğün, Süleyman Seyfi; Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye, Bağlam, İstanbul, 1995.*

Özel, İsmet; Üç Mesele, Şule, İstanbul, 2010.

P

Pamuk, Orhan; İstanbul, YKY, İstanbul, 2003.

S

Safa, Peyami; Türk İnkılabına Bakışlar, Ötüken, İstanbul, 1997.

Said, Edward; Şarkiyatçılık, çev: Berna Ünler, Metis, İstanbul, 1999.

Schick, İrvin Cemil; Bedeni, Toplumu, Kainatı Yazmak, hazırlayan ve çeviren: Pelin Tünaydın, İletişim, İstanbul, 2011.

T

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Beş Şehir, Dergah, İstanbul, 1999.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Bütün Öyküleri, YKY, İstanbul, 2004.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Edebiyat Dersleri, YKY, İstanbul, 2004.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Edebiyat Üzerine Makaleler, Hazırlayan, Zeynep Kerman, Dergah, İstanbul, 2000.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa, haz: İnci Enginün, Zeynep Keman, Dergah, İstanbul, 2007.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Huzur, Dergah, İstanbul, 1999.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Mahur Beste, Dergah, İstanbul, 1998.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Mücevherlerin Sırrı, YKY, İstanbul, 2002.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergah, İstanbul, 1999.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Sahnenin Dışındakiler, Dergah, İstanbul, 2003.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Şiirler, YKY, İstanbul, 1999.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Tanpınar’dan Hasan-Ali Yücel’e Mektuplar, hazırlayan: Canan Yücel Eronat, YKY, İstanbul, 1997.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Tanpınar’ın Mektupları, hazırlayan: Zeynep Kerman, Dergah, İstanbul, 2007.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, hazırlayan: Abdullah Uçman, YKY, İstanbul, 2006.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Yahya Kemal, Dergah, İstanbul, 1995.

Tanpınar, Ahmet Hamdi; Yaşadığım Gibi, Dergah, İstanbul, 2000.

Tanyol, Cahit; Yahya Kemal, Remzi, İstanbul, 1985.

Topçu, Nurettin; Bergson, Dergah, İstanbul, 2002.

Topçu, Nurettin; İradenin Davası-Devlet ve Demokrasi, Dergah, İstanbul, 1998.*

Topçu, Nurettin; İslam ve İnsan-Mevlana ve Tasavvuf, Dergah, İstanbul, 2002.

Topçu, Nurettin; İsyan Ahlakı, Dergah, İstanbul, 2002.

Topçu, Nurettin; Kültür ve Medeniyet, Dergah, İstanbul, 1998.

Topçu, Nurettin; Var Olmak, Dergah, İstanbul, 1998.

Toplumbilim, Ahmet Hamdi Tanpınar Özel sayısı, 20, ağustos 2006, Bağlam, İstanbul.

Tuğal, Cihan; Pasif Devrim, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.

Tunç, Mustafa Şekip; Fikir Sohbetleri, Ülkü Kitap Yurdu, İstanbul, 1949.

Tunç, Mustafa Şekip; Terakki Fikri, Anahtar, İstanbul, 2005.*

U

Uçman, Abdullah & İnci, Handan (hazırlayanlar); “Bir Gül Bu Karanlıklarda”: Tanpınar Üzerine Yazılar, Kitabevi, İstanbul, 2002.

Ü

Ülgener, Sabri; İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Der, İstanbul, 1991.

Ülgener, Sabri; Zihniyet ve Din, Derin, İstanbul, 2006.

Ülgener, Sabri; Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler, Derin, İstanbul, 2006.

Send this to a friend