HESABA KATILMAYAN MUTLULUK VE REFAH DEĞİŞKENLERİ

Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) bir ülkedeki yaşam kalitesini iyi yansıtmadığı bilinen bir gerçektir, ama bu gösterge ekonomistlerin ve politikacıların dilinden yine de pek düşmez. Sivil toplum örgütleri ise konuya daha gerçekçi ve insan odaklı bir bakış açısıyla yaklaşarak, insanları mutlu ya da mutsuz kılan diğer etkenleri de hesaba katmaya çalışıyor. Bu tür çalışmaların güzel örneklerinden biri olan OECD’nin Daha İyi Hayat girişimi, toplumsal şeffaflık, güvenlik, eğitim ve sağlık olanakları, yaşanılan çevre gibi değişkenleri de kapsayan bir gelişim endeksi oluşturmuş, topladıkları verileri etkili bir şekilde görselleştirerek 2011’in en güzel görselleştirmeleri listesine girmişti.  Jonathan Harris‘in Bhutan Balonları projesi de gayri safi milli mutluluk düzeyini ölçerek, GSMH’nın mutluluk düzeyini yansıtmadığını vurguluyordu.

Demokrasi ve fırsat eşitliğini savunan sivil toplum kuruluşu Demos tarafından hazırlanan aşağıdaki infografik, benzer bir yaklaşım ile, mutluluk ve refahın bağlı olduğu diğer değişkenleri ortaya koymaya ve büyük resme baktığınızda GSMH’nın o kadar da önemli bir veri olmadığını göstermeye çalışıyor.

Mutluluk: Genetik, Aile, Etkinlikler, Arkadaşlar, İş tatmini, Toplumsal bağlar Yaşam koşulları: Çevre, Sağlık, Eşitsizlik, Eğitim Ekonomik refah: Eğlence, Zenginlik, Piyasada değeri olmayan etkinlikler, İşsizlik GSMH: Tüketim, Net yatirim, Eskime payı, Dış dünyaya giden net gelirler, Refaha katkıda bulunmayan harcamalar (Ör: Ulusal güvenlik harcamaları)

Mutluluk: Genetik, Aile, Etkinlikler, Arkadaşlar, İş tatmini, Toplumsal bağlar
Yaşam koşulları: Çevre, Sağlık, Eşitsizlik, Eğitim
Ekonomik refah: Eğlence, Zenginlik, Piyasada değeri olmayan etkinlikler, İşsizlik
GSMH: Tüketim, Net yatirim, Eskime payı, Dış dünyaya giden net gelirler, Refaha katkıda bulunmayan harcamalar (Ör: Ulusal güvenlik harcamaları)

Send this to a friend