Silahlardan orkestra kuran Reyes ile bıçaklarla hayatın güzelliğini sorgulayan Moshiri‘den sonra, San Franciscolu heykeltıraş Al Farrow da Reliquaries (kutsal emanet sandıkları) serisinde kurşunlar ile mabetleri bir araya getiriyor. Bu seride yer alan katedral, cami ve sinegoglar, ilk bakışta kutsal mekânların kendine has güzelliği ile dikkat çekiyor, ancak detayların devreye girmesiyle insanlık tarihinin kara sayfalarına doğru fırlatılıyoruz. Silahlardan, kurşunlardan inşa edilmiş bu kutsal mekânların bazılarında insan dişine, omurgasına dahi rastlıyoruz:

Send this to a friend