Teşvikiye’de ismiyle müsemma bir adreste yer alan 44A Sanat Galerisi, yeni açılan Bir Takım Benzerlikler sergisiyle, fotografik görüntünün gittikçe silikleşen sınırlarını keşfetmek için yola çıkan sekiz sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sergide yer alan çalışmalar, fotoğraf sanatına daha derinden, kuramsal bir anlayışla bakan, fotografik görüntü yapısının dinamiklerini kavratıp, sonra da sorgulatmayı amaçlayan bir seminer ve ardından gelen atölye çalışmasıyla ortaya çıkmış.

Ahmet Elhan’ın yürüttüğü bu seminer, fotografik görüntünün yapısını ilk örneklerinden günümüze kadar inceleyip, çeşitli yaklaşımların etkileriyle birlikte değerlendirmeye odaklanmış. 2 Ekim ve 7 Ocak’ta başlayacak diğer iki seminerle ilgili detaylı bilgiye 44A Sanat Galerisi’nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sergiye katılan sanatçıların her biri, çalışmalarını farklı prensiplerle üretmiş ve özgün nitelikleriyle ortaya koymuş olsa da, içlerinde birbirleriyle yakınlaşan ve benzeşen bağların varlığı da hissediliyor.  Bu anlamda serginin çoksesli bir anlatım şekliyle ulaşılmış, tanıdık ve bir noktada birleşen bir kurgusu da var. Durduğu noktalara eleştirel yaklaşan bu çalışmaları, 29 Eylül akşamına kadar 44A Sanat Galerisi‘nde yakından inceleyebilirsiniz.

Çarpıtmayı, bozmayı, eklemeler ve kopmalar üzerinden anlam üretmeyi meşru bir tutum olarak sahiplenen bu seçki; normlara, kanonlara ve onları besleyen işaret sistemlerine eleştirel göndermelerde bulunarak günümüz imge ekonomisinin transparan yanıltıcılığı karşısında çok boyutlu bir yabancılaşma efekti üretebilme imkânını araştırıyor.

Sinan Tanrıdağ

Begüm Yamanlar

Send this to a friend