Saçlarını hiç kestirmemiş kişiye ne denir? Peki ya şiddetli bir yazma arzusuna sahip olana? Project Twin İngilizcenin kıyıda köşede kalmış, az kullanılan kelimelerini görselleştirerek bir illüstrasyon alfabesi yaratmış. Bu seri aynı zamanda MadArt Gallery’nin düzenlediği Dublin Tasarım Haftası 2011’de sergilenmiş.

Acersecomic
Saçını hiç kestirmemiş kişi.

Biblioclasm
Kitapları veya basılı materyalleri törenle yok etme.

Cacodemonomania
Bedenin şeytani bir ruh tarafından ele geçirildiğine yönelik patolojik inanç.

Dactylion
Orta parmağın uç noktası.

Enantiodromia
Bir şeyi tam tersine dönüştürmek.

Fanfaronade
Caka satmak; boşa böbürlenmek; küstah tavır ve davranışlar sergilemek; hava atmak.

Gorgonize
Bir şey üzerinde şok edici veya hipnotize edici bir etki bırakmak: Sersemlemek veya afallamak.

Hamartia
Trajik bir kahramanın onu ölüme götüren karakter bozukluğu veya hatası.

Infandous
Üzerinde konuşulması mümkün olmayan veya söylenmesi iğrenç olan şey.

Jettatura
Nazar etme.

Ktenology
İnsan hayatını sonlandırma bilimi.

Leptosome
Vücudu zayıf, ince veya çelimsiz olan kişi.

Montivagant
Dağ tepe dolaşmak.

Noegenesis
Bilgi üretimi.

Ostenitferous
Gelecek âlâmetlerine veya doğaya aykırı ya da doğaüstü işaretlere yol açan.

Pogontrophy
Bıyıkları, sakalı, favorileri veya yüzdeki diğer kılları uzatma veya şekillendirme eylemi.

Quockerwodger
On dokuzuncu yüzyılda bir süre siyasi bir hakaret olarak da kullanılan, tahtadan bir oyuncağa verilen isim.

Recumbentibus
Sözle veya fiziksel olarak yapılan öldürücü vuruş.

Scripturient
Şiddetli bir yazma arzusuna sahip olmak.

Tarantism
İstemdışı dans edilmesine yol açan rahatsızlık.

Ultracrepidarain
Bilmediği konularda fikir ve tavsiye veren kişi.

Vernalagnia
Baharla birlikte gelen romantik ruh hali.

Welter
Birbirine karışmış bir yığın eşya; keşmekeş; dağınıklık; karmaşa.

Xenzation
Bir yabancı olarak gezme eylemi.

Yonderly
Zihnen veya duygusal olarak uzakta olan; dalgın.

Zugzwang
Her karar veya hareketin kişinin aleyhine sonuçlanacağı durum.

Kaynak: Brainpickings

Send this to a friend