Story of One Crime, bir Sovyet animasyonu. Kendi halinde bir hayat süren Vasily Mamim’in başından geçenleri anlatıyor. Filmin başlarında, dostumuz Vasily’nin işlediği suça şahit oluyoruz. Ardından hikâye 24 saat öncesine sarıyor ve adım adım, (tekrar) sona yaklaşıyoruz. ’62 tarihli animasyon, Sovyetler Birliği’nde sinemanın salt siyasi propaganda maksadıyla kullanıldığına ilişkin ana akım kabulü de yalanlayıcı cinsten.

Çağdaş edebiyat, kalabalıklar içerisinde kaybolan birey konusunu sıklıkla işledi. Yalnız, ürkmüş, tereddütler içindeki küçük adam yüzlerce eserin başkahramanıdır. Hepimiz, masum adamın trajedisi ile özdeşleşme ve dolayısıyla bu ayrıksı zavallıya sempati besleme eğilimindeyizdir. Etrafında cereyan eden hadiselerin cinnete savurduğu çaresiz Vasily, pekâlâ bir edebiyat karakteri. Üstelik bizden biri.

Çağdaş edebiyatın yapıtaşlarından Kafka’nın en mühim katkısı, “gizli öykü” diyebileceğimiz (animasyonumuzda, Vasily’nin işlediği suç) unsuru henüz ilk başta ifşa edip, “açık öykü” yü (Vasily’nin sıradan bir günü)  esrarlı ve karanlık bir ruha sokmasıdır. Kafkaesk‘in özü budur.  Story of One Crime anlatım biçimi ile Kafkaesk bir ürün.

Filmin yapımcısı Soyuzmultfilm Stüdyosu. Soyuzmultifim, bin beş yüzün üzerinde animasyon yayımlamış. Bunlardan bir kısmı özgün eserlerken, bir bölümü de Amerikan çizgi karakterlerinin Sovyet versiyonları olmuş. Hayli farklı tekniklerle, güncel meseleler veya folklorik öyküler üzerinden, müthiş bir üretkenlik tutturmuş Sovyet animasyoncular. Dalın ancak emekleyebildiği bu göreli ilkel dönemde, Soyuzmultifim’in arayışçılığı takdire şayan.

İşte bir başka örnek; ’75 yapımı Hedgehog in the Fog. Son derece dokunaklı, Sovyet rüyasından geriye kalan yegâne hisle; hüzünlü bir hikâye:

Send this to a friend