Sadece belirli bir açıdan veya özel araçlar kullanarak bakıldığında gerçek şeklini gösteren anamorfik çalışmaların, sokak ruhu ile mitolojiyi birleştiren güzel bir örneğini Arkanı dön ve gözlerini kapa yazısında görmüştük. Parisli fotoğraf ve çoklu ortam (multimedia) sanatçısı Georges Rousse ise ıssız binalarda, renkli ve geometrik optik illüzyonlar yaratıyor. Diğer çalışmaları için internet sitesini ziyaret edebilir, eserlerden birinin yapım sürecini en aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

Son kertede ortaya çıkan fotografik görüntü, üç farklı mekân sunarak görsel alışkanlıklarımızı ve kanaatlerimizi altüst eder: (1) yerleştirmelerin yapıldığı gerçek mekân; (2)sanatçının icat ettiği ve seçtiği alana dikkatlice inşa ettiği hayali bir ütopya mekânı ve (3) tek bir noktadan görülebilen, sadece çekilen fotoğrafta var olan yeni bir mekân.

Send this to a friend