Fransız sokak sanatçısı Dran‘ın tüketim kültürünü, doğa katliamını, polis şiddetini ve beton vizyonlu kalın enselileri kendine has kara mizahıyla yerdiği çalışmaları son derece çarpıcı. Dran seçtiği konular nedeniyle İngiliz sokak sanatçısı Banksy’e benzetiliyor. Tarzları tamamen farklı olsa da iki sokak sanatçısının da derdini çok iyi ifade edebildiğine şüphe yok:

Send this to a friend