KÂĞIT VE MAKAS

Görsel tasarım dünyasında dijital araçların kullanımı o kadar yaygınlaştı ki artık sadece kâğıt ve makas ile ortaya çıkarılan eserler görünce şaşırıyoruz. Estonyalı grafik tasarımcı Eiko Ojala‘nın, dijital araçlardan tamamen bağımsız bir şekilde, sadece kâğıt ve makas kullanarak ürettiği çalışmaları arasında (biz tanımasak da) Estonyalı şöhretlerden oluşan bir portre serisi, makalelerde kullanılmak üzere hazırladığı illüstrasyonlar, orman serisi gibi çalışmalar bulunuyor.

Dikey Manzara ve Orman serilerinden:


Send this to a friend