200 ülkenin 200 yıllık verilerini 4 dakikada açıklayabilen İsveçli bilim insanı, istatistik harikası Hans Rosling, son elli yılda hızla artan dünya nüfusunun nasıl bir yol izleyeceğini ve dinlerin bu süreçteki rolünü her zamanki telaşlı ve coşkulu üslubuyla TED konuşmasında açıklıyor.

Çok çocuk yapılmasının ardındaki nedenler nedir? Din ile çocuk sayısı arasındaki ilişki nedir? Dünya nüfusu bundan elli yıl sonra ne kadar olacak?

1960 yılında 1 milyar olan dünya nüfusunun, 2010 yılında 7 milyara ulaşmasıyla, bu artışın nerelere varabileceği merak edilir oldu. TED konuşmasına 1964 yılının doğum oranı ve zenginlik grafiğiyle başlayan Rosling, takip eden yıllarda dünya nüfusunun neden ve nasıl arttığını ve bundan sonra artışın nasıl bir yol izleyeceğini, artık benimsediğimiz hareketli baloncuklarıyla ve karton kutularla anlatıyor. Artış nedenlerini keşfetmek üzere, bir kadının doğurduğu ortalama çocuk sayısı ile yaşadığı ülke, ait olduğu din ve gelir seviyesi arasındaki ilişkileri inceliyor. Din ile çocuk sayısı arasındaki ilişki ve dünya nüfusunun izleyeceği yol hakkında iddialı sonuçlar sunuyor. Vardığı sonuçları Rosling’den dinlemek isteyenler şu aşamada okumayı bırakıp, Türkçe altyazıyla videoyu izleyebilir. Sonuçları özetlemek gerekirse:

Rosling, insanların sahip olduğu çocuk sayısı ile dinleri arasında aslında hiçbir ilişki olmadığını, çocuk sayısını etkileyen esas nedenlerin; (1) yüksek çocuk ölümü oranı; (2) çocuk işçi çalıştırma ihtiyacı; (3) kadınların eğitim düzeyi; (4) kadınların iş hayatına dahil olma oranı ve de (5) aile planlaması hizmetlerine erişim olduğunu, etkileyici verilerle gözler önüne seriyor. Dini inançlar ne olursa olsun, çocuk ölümleri azaldığı, çocuklara işçi olarak ihtiyaç duyulmadığı, kadınlar eğitim görerek iş hayatına katıldığı ve ailelere aile planlaması hizmeti verildiği zaman, doğum oranının azaldığını birçok ülkenin verilerine başvurarak gösteriyor. Meseleye sadece din açısından bakmakla, bu faktörler göz ardı edilmiş oluyor.

Dünya nüfusunun ise artık doygunluk noktasına ulaştığını ve bundan elli ila yüz yıl sonra nüfusun 10 milyar civarında sabitleneceğini ileri sürüyor. Bunun nasıl olacağını da karton kutularla açıklıyor. Rosling’in bulgularını en iyi şekilde anlamak için konuşmasını mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.

Send this to a friend