KAVRAMLARA MİNİMALİST GEOMETRİK GRAFİKLER

Kavramları şöyle bir bakışta anlasaydık olmaz mıydı? Genis Carreras Philographics serisi ile ile işte bunu amaçlıyor. Karmaşık felsefi, siyasi kavramları basit ancak zekice tasarımlarla sunuyor. Carreras’ın tasarımları henüz bir yayıncı bulamamış olsa da, posterlerini sitesinden satın almak mümkün.

Belirlenimcilik'e göre bir paradigmadaki olaylar birbirine nedensellik ilişkisiyle bağlıdır; her olay veya nesne, ondan önce gelenler tarafından belirlenir. İnsanın bilme yetisi (davranış, karar alma ve eyleme geçme) dahil her türlü olayın, önceki olaylar tarafından belirlendiğini savunur.

Belirlenimcilik‘e göre bir paradigmadaki olaylar birbirine nedensellik ilişkisiyle bağlıdır; her olay veya nesne, ondan önce gelenler tarafından belirlenir. İnsanın bilme yetisi (davranış, karar alma ve eyleme geçme) dahil her türlü olayın, önceki olaylar tarafından belirlendiğini savunur. Otoritecilik: Otoriteye teslim olmak ve bireysellik ile demokrasiye karşı çıkmak. Tüm siyasi gücün, bu gücü ayrıcalıklı bir şekilde, hesap vermeden ve keyfi olarak kullanan tek bir liderin elinde toplandığı hükümetler otoriterdir.

Otoritecilik: Otoriteye teslim olmak ve bireysellik ile demokrasiye karşı çıkmak. Tüm siyasi gücün, bu gücü ayrıcalıklı bir şekilde, hesap vermeden ve keyfi olarak kullanan tek bir liderin elinde toplandığı hükümetler otoriterdir. Bütüncülük: Herhangi bir sistemi meydana getiren parçalara bakarak, sistemin tüm özellikleri belirlenemez veya açıklanamaz. Aksine, bir bütün halindeki sistem, parçaların davranış biçimini önemli ölçüde belirler.

Bütüncülük: Herhangi bir sistemi meydana getiren parçalara bakarak, sistemin tüm özellikleri belirlenemez veya açıklanamaz. Aksine, bir bütün halindeki sistem, parçaların davranış biçimini önemli ölçüde belirler. Tekbencilik: Kişinin kendi zihni dışındaki bilgiler meşru değildir. Dış dünya ve diğer zihinler bilinemez ve varlıkları da kesin değildir.

Tekbencilik: Kişinin kendi zihni dışındaki bilgiler meşru değildir. Dış dünya ve diğer zihinler bilinemez ve varlıkları da kesin değildir. Hazcılık: Özünde iyi olan tek şey hazdır. Eylemler, ürettikleri haz doğrultusunda değerlendirilebilir. En basit şekilde söylersek, bir hazcı hazzı en yüksek düzeye çıkarmaya, acıyı da asgari düzeye indirmeye çalışır.

Hazcılık: Özünde iyi olan tek şey hazdır. Eylemler, ürettikleri haz doğrultusunda değerlendirilebilir. En basit şekilde söylersek, bir hazcı hazzı en yüksek düzeye çıkarmaya, acıyı da asgari düzeye indirmeye çalışır. Ampirizm: Bilgi, duyusal deneyler sonucunda toplanan kanıtlardan ileri gelir. Ampirizm fikir üretme sürecinde içkin fikirler veya gelenek yerine, deneye ve kanıtlara, özellikle de duyularla algılamaya vurgu yapar.

Ampirizm: Bilgi, duyusal deneyler sonucunda toplanan kanıtlardan ileri gelir. Ampirizm fikir üretme sürecinde içkin fikirler veya gelenek yerine, deneye ve kanıtlara, özellikle de duyularla algılamaya vurgu yapar. İnsancılık: İnsanlar mutlu ve işlevsel hayatlar yaşayabilir ve din ile dogmalar olmadan da etik ve ahlaki davranabilir. Hayat duruşu olarak insanlığın sırtlanmayı bekleyen eşsiz sorumluluğuna ve verilen kararların etik sonuçlarına dikkat çeker.

İnsancılık: İnsanlar mutlu ve işlevsel hayatlar yaşayabilir ve din ile dogmalar olmadan da etik ve ahlaki davranabilir. Hayat duruşu olarak insanlığın sırtlanmayı bekleyen eşsiz sorumluluğuna ve verilen kararların etik sonuçlarına dikkat çeker. Pozitivizm: Sadece duyulara, deneyime ve pozitif doğrulamaya dayanan bilgi sahicidir. Bilimsel yöntem, hem fiziki olayların, hem de insan faaliyetlerinin yer aldığı süreçleri açıklamak için başvurulabilecek en iyi yöntemdir.

Pozitivizm: Sadece duyulara, deneyime ve pozitif doğrulamaya dayanan bilgi sahicidir. Bilimsel yöntem, hem fiziki olayların, hem de insan faaliyetlerinin yer aldığı süreçleri açıklamak için başvurulabilecek en iyi yöntemdir. Mutlakiyetçilik: Mutlak bir gerçek, her koşulda doğrudur. Bunların fark edilip edilememesi, bu gerçeğin durumunda bir değişiklik yaratmaz. Evrensel gerçekler keşfedilebilir. Tek ve eşsiz bir gerçeğin olmadığını savunan görecilik kuramına karşı çıkar.

Mutlakiyetçilik: Mutlak bir gerçek, her koşulda doğrudur. Bunların fark edilip edilememesi, bu gerçeğin durumunda bir değişiklik yaratmaz. Evrensel gerçekler keşfedilebilir. Tek ve eşsiz bir gerçeğin olmadığını savunan görecilik kuramına karşı çıkar. Görecilik: Bakış açıları mutlak hakikate veya geçerliliğe sahip değildir. Algı ve düşünce farklılıkları nedeniyle, bakış açılarının değeri göreceli ve özneldir. İlkeler ve etik, sadece belirli bağlamlarda geçerlidir.

Görecilik: Bakış açıları mutlak hakikate veya geçerliliğe sahip değildir. Algı ve düşünce farklılıkları nedeniyle, bakış açılarının değeri göreceli ve özneldir. İlkeler ve etik, sadece belirli bağlamlarda geçerlidir.

Send this to a friend