MIN’İN BAŞKA BİR DÜNYAYA AİT TABLOLARI

Koreli sürrealist Jung Yeon Min‘in tabloları ruhu büyüleyici bir görsellikle dışavuruyor (Bkz. psychedelic: psyche “ruh” + deloun “dışavurum”). Min çalışmalarında soyut ve gerçek, mikroskopik ve makroskopik gibi ikiliklerden yola çıktığını söylüyor. Arada kalmışlık hissinin tablolarına sindiğini söyleyen Min, “Belki de bölünmüş bir ülkede doğduğum ve şu anda Fransa’da yaşadığım için kendimi iki dünya arasında duruyor gibi hissediyorum”, diyor.

Send this to a friend