Apathy ağırlıkla psikoloji, siyaset ve sosyoloji alanlarında, insanların hissizliğini, umursamama durumunu anlatmak için kullanılan bir kavram (Yun. a- pathos “hissiz”). Dave Meslin, TED konuşmasında genel geçer bir şekilde kabul edilmiş olan “insanlar siyasetle ilgilenmiyor” görüşüne ters bir açıdan yaklaşıyor: Peki insanların ilgi duyması için bir çaba gösteriliyor mu, yoksa aksine insanlar caydırılıyor mu?

İnsanların hiç de umursamadığını ne sıklıkla duyarız? Size gerçek ve özlü bir değişimin, insanların toplumda bir değişiklik yapamayacak kadar bencil, tembel veya aptal olmalarından dolayı mümkün olmadığı kaç defa söylendi? Bugün size bildiğimiz anlamda “hissizliğin” [apathy] aslında var olmadığını ve aslında insanların umursadığını söylemek istiyorum. İnsanların önlerine çıkarılan engeller ve bariyerlerle harekete geçmekten vazgeçirildiği bir dünyada yaşadığımızı söylüyorum. – Dave Messin

Elbette işin bir de şöyle bir boyutu var. Dave Meslin Kanadalı. Bizim ülkedeki “caydırmanın” boyutlarını bilse acaba ne derdi?

Send this to a friend