Magritte’in Son of Man, Edward Munch’ün Çığlık tablosunda ölümsüzleşen anlardan hemen önce ve sonra acaba neler olmuştu? Ünlü tabloların öncesini, sonrasını hayal eden bu eğlenceli çalışmaların sahibi belirsiz.

Ünlü Tabloların Öncesi ve Sonrası

Send this to a friend